[Trans] Tha Mo Ghaol Air Àird A’ Chuain – Julie Fowlis (Brave OST)

 

 


Tha Mo Ghaol Air Àird A’ Chuain

Brave OST

Trình bày: Julie Fowlis

Trans: Julie


 

Feasgar ciùin an tùs a’ Chèitein

Nuair bha ‘n ialtag anns na speuran

Chualaim rìbhinn òg ‘s i deurach

‘Seinn fo sgàil nan geugan uain’

Bha a’ ghrian ‘sa chuan gu sìoladh

‘S reult cha d’ èirich anns an iarmailt

Nuair a sheinn an òigh gu cianail

“Tha mo ghaol air àird a’ chuain”

 

On a quiet evening at the beginning of May

When the bat was in the skies

I heard a tearful young maiden

Singing beneath the shadow of the green branches

The sun was setting in the sea

And no stars yet graced the sky

When the young girl sang sorrowfully

“My love is on the high seas”

 

Vào một đêm yên tĩnh đầu tháng Năm

Khi những con dơi bay lượn trên bầu trời

Tôi nghe thấy người thiếu nữ đẫm lệ

Cất tiếng hát dưới bóng cây xanh

Mặt trời đang lặn vào lòng biển

Nhưng chẳng ngôi sao nào in bóng trên nền trời

Khi cô gái trẻ cất tiếng hát u sầu

“Tình yêu của tôi là nơi biển cả”

 

***

 

Thòisich dealt na h-oidhch’ ri tùirling

‘S lùb am braon gu caoin na flùrain

Shèid a’ ghaoth ‘na h-oiteig chùbhraidh

Beatha ‘s ùrachd do gach cluan

Ghleus an nighneag fonn a h-òrain

Sèimh is ciùin mar dhriùchd an Òg-mhìos

‘S bha an t-sèisd seo ‘g èirigh ‘n còmhnaidh

“Tha mo ghaol air àird a’ chuain”

 

The night’s dew began to fall

Each bloom yielding softly to the droplets

The wind blew in a fragrant breeze

Bringing life and renewal to each field

The girl tunefully sang her song

Quiet and peaceful like the June dew

And this chorus constantly repeated

“My love is on the high seas”

 

Sương đêm bắt đầu rơi xuống

Trên cánh hoa nhẹ nhàng đọng thành giọt

Trong làn gió mang mùi hương dịu ngọt

Đưa sự sống và hồi sinh tới muôn nơi

Người con gái hát khúc ca êm ái

Tĩnh lặng và yên bình như sương mai tháng Sáu

Giai điệu điệp khúc lặp lại không ngừng

“Tình yêu của tôi là nơi biển cả”

 

***

 

Chiar an latha is dheàrrs’ na reultan

Sheòl an rè measg neul nan speuran

Shuidh an òigh, bha ‘bròn ‘ga lèireadh

‘S cha robh dèigh air tàmh no suain

Theann mi faisg air reult nan òg-bhean

Sheinn mu ‘gaol air chuan ‘bha seòladh

O bu bhinn a caoidhrean brònach

“Tha mo ghaol air àird a’ chuain”

 

Day darkened and the stars shone

Setting their course amongst the clouds

The maiden sat, burdened by her sadness

Her singing could not have been more soothing

I moved closer to the young woman

Singing of her love sailing on the sea

Oh sweet was her sad lament

“My love is on the high seas”

 

Ngày tối lại và các vì sao chiếu sáng

Tạo ra con đường giữa những đám mây

Thiếu nữ ngồi xuống, chịu gánh nặng nỗi buồn

Tiếng hát cất lên không thể nào nhẹ nhàng hơn

Tôi bước lại gần nơi người phụ nữ trẻ

Hát về con thuyền tình yêu lênh đênh trên biển

Sự ngọt ngào là hơi thở u buồn

“Tình yêu của tôi là nơi biển cả”

 

***

 

Rinn an ceòl le deòin mo thàladh

Dlùth do rìbinn donn nam blàth-shul

‘S i ag ùrnaigh ris an Àrd-Rìgh

“Dìon mo ghràdh ‘th’ air àird a’ chuain”

Bha a cridh’ le gaol gu sgàineadh

Nuair a ghlac mi fhèin air làimh i

“Siab do dheòir, do ghaol tha sàbhailt

Thill mi slàn bhàrr àird a’ chuain”

 

The music enticed me

Nearer to the brown-haired maiden of the warm eyes

And she prayed to the King of Heaven

“Protect my love on the high seas”

Her heart was breaking with love

When I took her by the hand

“Wipe your eyes, your love is safe

I have returned to you from the high seas”

 

Âm nhạc lôi cuốn tâm hồn tôi

Như người con gái tóc nâu cùng đôi mắt ấm áp

Gửi lời cầu nguyện tới Chúa Trời

“Hãy bảo vệ tình yêu của con nơi biển cả”

Trái tim cô vỡ òa cùng tình yêu

Khi tôi cầm lấy đôi tay ấy

“Hãy lau nước mắt,tình yêu của bạn đã bình an

Tôi đã trả lại cho bạn từ nơi biển cả”

 

Young-Merida-childhood-animated-movie-heroines-34003547-1920-804

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s