[MV] Cùng Ai Kề Vai – Tổ phối âm Ngữ Dực (OP hạ kỳ kịch truyền thanh Tiêu Vũ Vạn Hoa)

    Nguồn: https://www.facebook.com/notes/phi-phi/d%E1%BB%8Bch-c%C3%B9ng-ai-k%E1%BB%81-vai-ed-h%E1%BA%A1-k%E1%BB%B3-k%E1%BB%8Bch-truy%E1%BB%81n-thanh-ti%C3%AAu-v%C5%A9-v%E1%BA%A1n-hoa/676030792547017 Mp3: – http://www.mediafire.com/download/pj7ytf51kd12p88/d%E1%BB%AF+th%C3%B9y+t%E1%BB%8Bnh+ki%C3%AAn.mp3http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cung-Ai-Ke-Vai-Ho-Hau/IWB6CW9B.html Video: http://www.tudou.com/listplay/PnrD2-U6btA/4R6TsDvFsNQ.html  

[MV] Tiêu Vũ Vạn Hoa – Tổ phối âm Ngữ Dực (ED thượng kỳ kịch truyền thanh Tiêu Vũ Vạn Hoa)

    Nguồn: https://www.facebook.com/notes/phi-phi/d%E1%BB%8Bch-ti%C3%AAu-v%C5%A9-v%E1%BA%A1n-hoa-ed-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-k%E1%BB%B3-k%E1%BB%8Bch-truy%E1%BB%81n-thanh-ti%C3%AAu-v%C5%A9-v%E1%BA%A1n-hoa/676032279213535 Mp3: – http://www.mediafire.com/download/yt50nhwzqa3q3bt/ti%C3%AAu_v%C5%A9_v%E1%BA%A1n_hoa.mp3http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tieu-Vu-Van-Hoa-Ho-Hau/IWB6CUWU.html Video: http://www.tudou.com/listplay/PnrD2-U6btA/doy2jCHWidc.html