[MV] Nắm Tay – Diệp Lý, Thanh Y, An Cửu

 

 

Mp3: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nam-Tay-An-Cuu-ft-Diep-Ly-ft-Thanh-Y/IWB8WWIO.html
Video: https://www.youtube.com/watch?v=BttCL0c73Kw

 

c41ac65144c8306c85aa07f1bbed327e

Advertisements

[MV] Cùng Ai Kề Vai – Tổ phối âm Ngữ Dực (OP hạ kỳ kịch truyền thanh Tiêu Vũ Vạn Hoa)

 

 

Nguồn: https://www.facebook.com/notes/phi-phi/d%E1%BB%8Bch-c%C3%B9ng-ai-k%E1%BB%81-vai-ed-h%E1%BA%A1-k%E1%BB%B3-k%E1%BB%8Bch-truy%E1%BB%81n-thanh-ti%C3%AAu-v%C5%A9-v%E1%BA%A1n-hoa/676030792547017
Mp3:
http://www.mediafire.com/download/pj7ytf51kd12p88/d%E1%BB%AF+th%C3%B9y+t%E1%BB%8Bnh+ki%C3%AAn.mp3
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cung-Ai-Ke-Vai-Ho-Hau/IWB6CW9B.html
Video: http://www.tudou.com/listplay/PnrD2-U6btA/4R6TsDvFsNQ.html

 

T1qZD8BCdT1RXrhCrK

[MV] Tiêu Vũ Vạn Hoa – Tổ phối âm Ngữ Dực (ED thượng kỳ kịch truyền thanh Tiêu Vũ Vạn Hoa)

 

 

Nguồn: https://www.facebook.com/notes/phi-phi/d%E1%BB%8Bch-ti%C3%AAu-v%C5%A9-v%E1%BA%A1n-hoa-ed-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-k%E1%BB%B3-k%E1%BB%8Bch-truy%E1%BB%81n-thanh-ti%C3%AAu-v%C5%A9-v%E1%BA%A1n-hoa/676032279213535
Mp3:
http://www.mediafire.com/download/yt50nhwzqa3q3bt/ti%C3%AAu_v%C5%A9_v%E1%BA%A1n_hoa.mp3
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tieu-Vu-Van-Hoa-Ho-Hau/IWB6CUWU.html
Video: http://www.tudou.com/listplay/PnrD2-U6btA/doy2jCHWidc.html

 

T14vEKB5ET1RXrhCrK

[MV] Đường Tống Nguyên Minh Thanh – Hậu Huyền

 

 

Nguồn: https://www.facebook.com/notes/phi-phi/nh%E1%BA%A1c-d%E1%BB%8Bch-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-t%E1%BB%91ng-nguy%C3%AAn-minh-thanh-h%E1%BA%ADu-huy%E1%BB%81n/579628912187206
Mp3: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Duong-Tong-Nguyen-Minh-Thanh-Hau-Huyen/ZWZAAWOF.html
Video: http://v.youku.com/v_show/id_XMjE3NDY0MDc2.html?f=6018195

 

4370D4D0B5112C0901B03C071979C2C2