[Trans] Quân Tri Vô – An Cửu, Zhucool

    Quân Tri Vô | 君知无 Trình bày: An Cửu, Zhucool | 演唱:安九、Zhucool Nhạc, lời, văn án: An Cửu | 作词/作曲/文案:安九 Cải biên, sản xuất: bear | 编曲/监制:bear Hòa âm: Hita | 和声:HITA Ngâm: Aki A Kiệt | 吟唱:Aki阿杰 Tỳ bà: Sạ Vũ Sơ Tình | 琵琶:乍雨初晴 Nhị hồ: Ez_ven | 二胡:EZ_ven Trans: Julie   Văn án: Tái ngoại gió lạnh thấu xương, cỏ cây ca thán. Cuồng phong vừa…

[Trans] Thảo Nguyên Mục Ca – An Cửu

    Thảo Nguyên Mục Ca | 草原牧歌 Trình bày: An Cửu | 演唱:安九 Nhạc và lời: Hoàng Nhân Thanh | 词曲: 黄仁清 Nguyên xướng: Trần Mỹ Linh | 原唱:陈美玲 Cải biên / Hòa âm: Triệu Sắt | 改编/和声/混音: 赵瑟 Harmonica: An Cửu | 口琴:安九 Huýt sáo: ba An Cửu | 口哨: 安九爸 Đọc thoại: An Cửu, mẹ An Cửu | 念白:…

[Trans] Trường Tương Tư – An Cửu (Trường Tương Tư)

    Trường Tương Tư | 长相思 Trình bày: An Cửu | 演唱:安九 Lời: Đồng Hoa | 作词:桐华 Nhạc: An Cửu | 作曲:安九 Dịch: Nguyễn Vinh Chi   君若水上风,妾似风中莲。 相见相思,相见相思。 君若天上云,妾似云中月。 相恋相惜,相恋相惜。 君若山中树,妾似树上藤。 相伴相依,相伴相依。 君若天上鸟,妾似水中鱼。 相忘相忆,相忘相忆。   Quân nhược thủy thượng phong, thiếp tự phong trung liên. Tương kiến tương tư, tương kiến tương tư. Quân nhược thiên thượng vân,…

[Trans] Vịnh Xuân – Hita, Âm Tần Quái Vật, An Cửu, Assen Tiệp, Diệp Lý

    Vịnh Xuân | 咏春 Trình bày: Âm Tần Quái Vật, Hita, An Cửu, Assen Tiệp, Diệp Lý | 演唱:音频怪物/HITA/安九/Assen捷/叶里 Lời / Hòa thanh: Diệp Lý | 作词/和声:叶里 Nhạc / Biên khúc / Hậu kỳ: Mading | 作曲/编曲/后期:Mading Đồng dao: Sơn Tân | 童白:山新 Tỳ bà: Sạ Vũ Sơ Tình | 琵琶:乍雨初晴 Đàn tranh: Mãnh Hổ Sắc Vi | 古筝:猛虎蔷薇 Đàn nhị: Đạn Miên Hoa Đích Hoa Ca | 二胡:弹棉花的花哥…