[Trans] Quân Tri Vô – An Cửu, Zhucool

    Quân Tri Vô | 君知无 Trình bày: An Cửu, Zhucool | 演唱:安九、Zhucool Nhạc, lời, văn án: An Cửu | 作词/作曲/文案:安九 Cải biên, sản xuất: bear | 编曲/监制:bear Hòa âm: Hita | 和声:HITA Ngâm: Aki A Kiệt | 吟唱:Aki阿杰 Tỳ bà: Sạ Vũ Sơ Tình | 琵琶:乍雨初晴 Nhị hồ: Ez_ven | 二胡:EZ_ven Trans: 6AM   Văn án: Tái ngoại gió lạnh thấu xương, cỏ cây ca thán. Cuồng phong vừa…

[Trans] Thảo Nguyên Mục Ca – An Cửu

    Thảo Nguyên Mục Ca | 草原牧歌 Trình bày: An Cửu | 演唱:安九 Nhạc và lời: Hoàng Nhân Thanh | 词曲: 黄仁清 Nguyên xướng: Trần Mỹ Linh | 原唱:陈美玲 Cải biên / Hòa âm: Triệu Sắt | 改编/和声/混音: 赵瑟 Harmonica: An Cửu | 口琴:安九 Huýt sáo: ba An Cửu | 口哨: 安九爸 Đọc thoại: An Cửu, mẹ An Cửu | 念白:…