[Trans] Thảo Nguyên Mục Ca – An Cửu

    Thảo Nguyên Mục Ca | 草原牧歌 Trình bày: An Cửu | 演唱:安九 Nhạc và lời: Hoàng Nhân Thanh | 词曲: 黄仁清 Nguyên xướng: Trần Mỹ Linh | 原唱:陈美玲 Cải biên / Hòa âm: Triệu Sắt | 改编/和声/混音: 赵瑟 Harmonica: An Cửu | 口琴:安九 Huýt sáo: ba An Cửu | 口哨: 安九爸 Đọc thoại: An Cửu, mẹ An Cửu | 念白:…