[Trans] Quân Tri Vô – An Cửu, Zhucool

    Quân Tri Vô | 君知无 Trình bày: An Cửu, Zhucool | 演唱:安九、Zhucool Nhạc, lời, văn án: An Cửu | 作词/作曲/文案:安九 Cải biên, sản xuất: bear | 编曲/监制:bear Hòa âm: Hita | 和声:HITA Ngâm: Aki A Kiệt | 吟唱:Aki阿杰 Tỳ bà: Sạ Vũ Sơ Tình | 琵琶:乍雨初晴 Nhị hồ: Ez_ven | 二胡:EZ_ven Trans: Julie   Văn án: Tái ngoại gió lạnh thấu xương, cỏ cây ca thán. Cuồng phong vừa…